Historien om Parken

Begyndelsen

Det hele startede i foråret 2021. Sammen med maskinmester, jordejer og ven Kristian Helms blev der lavet planer om hvor en mulig fodboldgolfbane kunne befinde sig og diverse lokationer blev undersøgt.

Beliggenhed

En græseng omgivet af træer med fuglefløjt og højt til loftet. Denne lokation indfriede mange af de betingelser der var sat for en god beliggenhed.
Visionen var at skabe en af verdens bedste fodboldgolfbaner og at gøre det til et sted hvor det æstetiske samspil var i top. Et sted der var præget af naturens friske duft og rolige indvirkning på sjælen.

Skabelsen… Man må nogen gange rive ned før man kan skabe.

For at få snorlige fairways krævede det at der blev lavet noget jordarbejde og planering. Vinteren faldt på og den ujævne græsmark blev derfor sprøjtet ned. Det efterlod en masse tørv som senere viste sig nødvendigt at fjerne ved pløjning, for at det ikke skulle ligge øverst i såbedet.

De kreative egenskaber testes.

Vinteren 2021/2022 blev brugt på at designe huller, og opmåle placering af bakker og forhindringer på marken.

De første materialer til banen!

En tur til Skave Nedbrydning gav os lige hvad vi manglede. Store og små rør som kunne skabe forskellige sjove udfordringer. Alt skulle placeres under jordarbejdet, da det senere hen ellers ville skabe for meget skade på banen at køre rundt og grave tunge genstande ned.

Jordarbejdet… Så skulle der graves

3 dage med 4 maskiner i gang for fuld hammer. Der blev lavet bunkers, forhøjninger, bakker, plateaus og en enkelt vulkan.

De tunge elementer blev lagt i jorden

Faktisk skulle røret slet ikke være gravet ned, men da rørets manglende længde var et problem blev der sadlet lidt om.

Foran os ventede nu det mest fysiske arbejde.

Alle bakker og bunkers mm, skulle nu rives fri for sten og tørv. Det krævede knofedt, mavemuskler og 7 lange arbejdsdage fra 8-21. Resultatet var beundringsværdigt og gav motivation til at fuldføre.

Pløjning og stenopsamling…

For at klargøre til et godt såbed, skulle det gamle tørv der var overalt og de mange sten og tørvklumper der var revet væk fra forhindringerne gemmes væk ned i jorden. Det kunne klares med en omgang pløjning. Normalt ville det tage et par timer at pløje marken, men med forhindringer og bakker måtte en specialist bruge godt 10 timer. Herefter blev der samlet sten i bunkevis fra det øverste lag med en stenopsamler.

Endelig tid til at så græs!

Vi var omsider nået til den sidste etape af jordarbejdet. Hele området skulle planeres og såbedet blev lavet klar.

Det var tid til at vente

Det føltes som en evighed før man kunne se græsset komme op af den tørre jord. Når det regnede så takkede vi for det gode vejr, imens resten af Danmark håbede på sol og sommer.

GOD TIMING. En optimal vækstsæson blev der sagt blandt de mange landmænd.

Vi havde heldet med os. Det perfekt skiftende vejr med sol, så regn, så mere sol, gav os et stærkt græstæppe som kun få steder holdt sig tilbage. Planen om at åbne banen i efteråret 2022 så lige pludselig realistisk ud!

Første græsklipning.

Midt i Juli var græsset blevet tæt og stærkt nok til at det skulle slåes. Vi startede med at klippe alle 5 hektar 2 gange. Det tog kun 5 timer pr gang… uha….

Pay & Play-Huset

Det var tid til at begynde på de mange ting der skulle bygges. Ud over forhindringer på banen skulle der også bygges et lille hus hvor gæster kunne hente remedier og betale mm…

Fairways og huller

På banen blev de sidste fairways klippet til og nu skulle der graves huller til flagpositioner. Der blev lavet 32 huller i jorden og 4 special huller.

Halvt færdigt var nok til at åbne!

Målet om at åbne i august var realistisk og banen ville være spilbar. Men visionen om at bygge det bedste af det bedste havde længere udsigter og var måske mere tidskrævende end først ventet.

Åbningsdagen!

Der blev lavet lidt hurtigt skiltning og fundet nogle flag frem, og så var vi faktisk klar til at lade folk prøve kræfter med banen. Der mødte godt 100 mennesker op på åbningsdagen som alle så ud til at finde det nye tiltag i byen spændende. Der var kaffe og kage på menuen og der blev dystet om de første rekorder.

Snorklipning og åbningstale

Vi havde besøg fra kulturudvalget og fik klippet en snor over som symbolsk åbning. Herning folkeblad kiggede også forbi og dokumenterede åbningen af det nye initiativ.

Hvad så nu?

Visionen er stadig at lave en af verdens bedste fodboldgolf baner, og derfor fortsætter vi arbejdet. Banen forandre sig hele tiden da vi ofte får nye ideer til hvordan vi kan forbedre den og gøre den mere spændende. Siden åbningen er der nu kommet toilet i huset, og blevet lavet utallige ændringer på banerne. Vi stræber efter at gøre det endnu bedre fra år til år!